شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۵, ۰۹:۵۵
جستجو
 
Email

 e-mail

تماس با ما
آدرس کرمانشاه -بلوار شهید بهشتی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - ساختمان شماره 1 - طبقه سوم 
شماره تماس 083-38384184
083-38369205
پست الکترونیکی فناوری  itemail
پست الکترونیکی آمار amaremail