مشخصات سخت افزاری مورد تأیید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه جهت امور اداری (1)

مدل نام سخت افزار ردیف 
 ASUS - H81-plus  OR  H81m-cMother board 1
 Intel Core i3 3.5 Ghz- 4150 – 3GHZCpu 2
4Gb Apacer  or kingstoneRAM 3
Seagate - SATA ٣ -١ TB
Hard Disk 4
On board
VGA 5
Green pars
Case 6
GREEN - GP430A-HE
Power  7
Lite on 22x  - or sony 22x
Writer
farasoo
Mouse9
farasoo
Keyboard10
SAMSUNG - 20" - S20H325B LED
Monitor11

سخت افزار

سخت افزار(1)

مشخصات سیستم مورد تأیید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(2)

 

Row

Type

Model Details – DDR4

1

M.B

Gigabyte H110MS2PT - LGA 1151

2

CPU

Intel Core i3 – 6100

3

RAM

Apacer 4GB – DDR4 2400

4

H.D.D

W.D Blue WD10 EZEX internal

5

VGA

On Board

6

Case

Green Pars

7

Power

Green – GP430Q-HE

8

O.D.D

DVD R/W Liteon / LG 24x

9

Keyboard & Mouse

Farassoo 6140

10

Monitor

LG 20" – 20M47 LED

 
hard2 مشخصات سخت افزاری(2) 

نکات و شرایط گارانتی

  1.  کلیه تجهیزات می بایست توسط فروشنده یکسال گارانتی شوند و در صورت مواجه شدن با مشکل در کمتر از 48 ساعت رفع عیب شده و به واحد مربوطه تحویل شود . کلیه قطعات دارای برگه گارانتی معتبر باشد و در زمان تحویل دستگاه ارائه گردد .
  2. کلیه پرداخت ها پس از بررسی فنی قطعات و تست های مربوطه وتایید توسط مدیریت آمار و فناوری اطلاعات انجام خواهد شد .
  3. شرکت فروشنده می بایست عضو شورایعالی انفورماتیک و یا سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یاشد .
  4. شرکت بایستی در نهایت کلیه سیستمها را با پلمپ شرکت ارائه دهد و الزاماً پلمپ دستگاه تا زمان پایان گارانتی کل سیستم ادامه خواهد داشت و هرگاه مشخص شود که قطعات مورد نظر با آنچه وجود دارد مغایر است دانشگاه این حق را برای خود محفوظ می دارد که بنحو مقتضی اقدام نماید.
  5.  کلیه سیستم ها می بایست دارای ویندوز 7 فعال شده ، مجموعه آفیس ، و کلیه درایور ها باشند.