یکشنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۵, ۰۱:۲۸
جستجو
 
Email

 e-mail

معرفی

 

 

سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی (HIS) در حال حاضر در کلیه بیمارستانهای تابعه دانشگاه نـصب  و مورد بهره‌برداری قـرار گرفـته است. از طریق این سیستم کلیـه عملیات مربوط به بیمـاران  از پذیرش تا ترخیص ثبت و پـیگیری می شود. امکاناتی نظیر انجام خودکار عملیات پذیرش ، ترخـیص ، لیـست بیمـه و همچنین ثبت الکترونیکی پرونده بالینی بیماران ، ثبت آزمایش‌ها و نتایج خدمات پاراکلینیکی ، پروسیجرها و ... برای بیمار ، موجب تسریع در عملیات روزمره و فرایندهای بیمارستان شده و ضمن کم‌کردن مدت اقامت بیماران بستری در بخش با بالابردن ضریب اشغال تخت‌ها ، موجب افزایش درآمدهای بیمارستان می‌شود.

 وظیفه کارشناسان مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات در حوزه HIS , توسعه و پشتیبانی  نرم افزار سیستم اطلاعات بستری و سرپائی بیمارستانی(HIS) در واحدهای زیر مجموعه دانشگاه می باشد . همچنین نظارت  بر خرید سایر نرم افزارهای مرتبط با  HIS  نیازسنجی  واحدهای مختلف دانشگاه , نظارت بر شرکتهای طرف قرارداد وپیگیری امور مربوط به توسعه و پشتیبانی پرونده الکترونیک سلامت می باشد.