یکشنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۵, ۰۱:۲۷
جستجو
 
Email

 e-mail

کارشناس پورتال : ایوب شهسواری

شرح وظایف
●اطلاع رسانی به مراکز تابعه دانشگاه جهت تهیه اطلاعات مورد نیاز و ارائه توضیحات لازم به مراکز
●بررسی و جمع آوری اطلاعات و داده های ارسالی از مراکز جهت راه اندازی پروژه پورتال
●تهیه و طراحی فرمها در قالب استاندارد و ارسال به واحد های مختلف
● به روز رسانی صفحات وب سایت و ارسال به موقع اطلاعات جدید بر روی سایت
●  طراحی، پیاده سازی و رفع اشکالات فنی وب سایت
● بررسی و بهبود وضعیت  و افزایش سرعت Down load شدن صفحات
●بررسی صحیح بودن لینک های موجود در سایت و بررسی عناوین (Title ) صفحه ها
●تشخیص و رفع اشکالات موجود و اعلام شده در وب سایت از سوی کاربران وب سایت در چارچوب وظایف محوله
●هماهنگی، هدایت و راهبری وب سایت واحدهای مختلف دانشگاه
●اجرای دوره های آموزشی برا ی نمایندگان وب سایت  و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی
●برگزاری دوره ها و جلسات با مدیران و نمایندگان واحد ها جهت استاندارد سازی زیر پورتالهای مربوطه
●درخواست لینک (URL) به سایت از سایت های دیگر و بررسی سایت های پربیننده و مرتبط با سایت جهت درخواست لینک درآن سایتها و همچنین افزایش تعداد لینک های موجود در سایت به سایت های دیگر (این عمل موجب ارتقای رتبه سایت در موتورهای جستجوگر نیز می شود )
●ایجاد دسترسی به خدمات الکترونیکی موجود برروی وب سایت
●قرار دادن نرم افزار ها و فایل ها ی مفید برای کاربران بر روی وب سایت
 ایجاد تعامل با افراد از طریق سایت بوسیله قراردادن فرمهای مختلف
●ارایه گزارش های دوره ای از نحوه عملکرد نمایندگان وب سایت
●ارایه یادداشت ها، وقایع یا گزارش های مربوط به وب سایت به مسوول مافوق
●شرکت در سمینارها و همایش های و دور های مرتبط
●ارائه پیشنهاد در خصوص ورودی ها و خروجی ها و استانداردهای وب سایت
●پیگیری و انجام سایر امور محوله