هفتمین جلسه پورتال دانشگاه تشکیل گردید

هفتمین جلسه پورتال دانشگاه که به وب سایت دانشکده ها اختصاص داشت در تاریخ 22/3/89 در اداره آمار وفناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه تشکیل شد.
این جلسه که سومین جلسه  زیر پورتال دانشکده ها از آغاز سال 89 می باشد با حضور نمایندگان وب سایت(زیر پورتال) دانشکده ها به بررسی فعالیت های انجام شده در چهارچوب موارد تعیین شده در جلسات قبل پرداخت ضمن اینکه به منظور پویایی و بهره وری بیش از پیش جلسات مصوب گردید هر نماینده برای  پنج جلسه  بعنوان دبیر جلسه عهده دار مسئولیت ارائه راهکار اجرایی و پیگیری بعدی جهت انجام موارد تعیین شده از سوی سایر اعضاء باشد و بدین منظور نماینده محترم دانشکده داروسازی بعنوان اولین دبیر کارگروه زیرپورتال دانشکده ها تعیین گردید.
 در این جلسه مصوب گردید جهت بهره گیری از نظرات اساتید دانشگاه جهت ارائه خدمات اینترنتی به مخاطبین از طریق زیرپورتال(وب سایت) دانشکده ها ،هر دانشکده یک نفر عضو هیئت علمی به عنوان مشاور در زمینه وب سایت دانشکده به واحد it   دانشگاه معرفی نماید.
همچنین مصوب گردید  دانشکده داروسازی گزارشی از عملکرد  سیستم سما در آن دانشکده تهیه و  جهت بررسی  اجرایی کردن آن در تمام دانشکده ها به معاونت آموزشی ارسال نماید.
 

 

 

۶ تیر ۱۳۸۹ ۰۹:۱۶

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید