شبکه و زیرساخت

تیک ارتقاء پهنای باند اینترنت دانشگاه به 40 مگابیت 
تیک نصب و راه اندازی لینک بی سیم و اتصال یه شبکه WAN ستاد دانشگاه به داشکده پیراپزشکی 
تیک نصب و راه اندازی لینک بی سیم و اتصال یه شبکه WAN ستاد دانشگاه به دانشکده پرستاری و مامایی 
تیک نصب و راه اندازی لینک بی سیم و اتصال یه شبکه WAN ستاد دانشگاه به بیمارستان فارابی 
تیک نصب و راه اندازی لینک بی سیم و اتصال یه شبکه WAN ستاد دانشگاه به معاونت غذا و دارو 
تیک نصب و راه اندازی لینک بی سیم و اتصال یه شبکه WAN ستاد دانشگاه به دانشکده پزشکی 
تیک نصب و راه اندازی لینک بی سیم و اتصال یه شبکه WAN ستاد دانشگاه به دانشکده داروسازی 
تیک نصب و راه اندازی لینک بی سیم و اتصال یه شبکه WAN ستاد دانشگاه به معاونت بهداشتی 
تیک نصب و راه اندازی لینک بی سیم و اتصال یه شبکه WAN ستاد دانشگاه به مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
تیک راه اندازی سامانه 1490 سیستم پاسخگویی خدمات دارویی  
تیک راه اندازی سامانه 1590 ستاد هدایت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
تیک راه اندازی سامانه 3030 سامانه پاسخگویی مرکز سلامت (برکت تل)
تیکارائه طرح و نظارت بر اجرای LAN در 9  بیمارستان شهرستان  های اسلام آباد غرب، پاوه ،سرپل ذهاب، سنقر ، صحنه، گیلانغرب، کنگاور، هرسین ، قصرشیرین
تیکتأمین تجهیزات و نظارت بر خرید سخت افزار های مورد نیاز  در 9  بیمارستان شهرستان  های اسلام آباد غرب، پاوه ،سرپل ذهاب، سنقر ، صحنه، گیلانغرب، کنگاور، هرسین ، قصرشیرین
تیکنصب و راه اندازی لینک بی سیم و اتصال Fه شبکه WAN ستاد دانشگاه به دانشکده بهداشت
تیک نصب و راه اندازی لینک بی سیم و اتصال Fه شبکه WAN ستاد دانشگاه به دانشکده دندانپزشکی
تیکنصب و راه اندازی لینک بی سیم و اتصال Fه شبکه WAN ستاد دانشگاه به بیمارستان امام رضا (ع)
تیکنصب و راه اندازی لینک بی سیم و اتصال Fه شبکه WAN ستاد دانشگاه به بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی
تیک
انتقال دیتا سنتر و تأمین قطعات و تجهیزات 
تیک
خریداری و ارائه طرح جامع امنیتی شبکه دانشگاه 
تیک
خریداری UPS جهت ارتقاء ذخیره برق دیتاسنتر 
تیکخریداری DATA STORAGE
تیک
ارتقاء پهنای باند به 100 مگابیت ارتقاء تجهیزات و  لایسنس های مورد نیاز 
تیکنصب و راه اندازی لینک بی سیم و اتصال Fه شبکه WAN ستاد دانشگاه به بیمارستان امام خمینی(ره) ، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و بیمارستان معتضدی

بالای صفحه

وبسایت

تیک
 انتقال سرور پورتال و ایمیل دانشگاه به مرکز دیتا سنتر  مدیریت آمار و فناوری دانشگاه 
تیک
ارتقاء نرم افزار  ایمیل دانشگاه 
تیکایجاد زیرپوتال مراکز تابعه دانشگاه مشتمل بر 73 زیرپورتال 
تیکساماندهی ایمیل دانشگاه 
تیکوب سنجی زیرپورتال مراکز تابعه دانشگاه

 

بالای صفحه

نرم افزار

تیکتهیه نرم افزار فیش حقوقی کارکنان
تیکنظارت و پیگیری جهت راه اندازی سیستم HIS درمراکز درمانی شهرستان  های اسلام آباد غرب،سرپل ذهاب، سنقر، پاوه، صحنه،هرسین،گیلانغرب، قصرشیرین و کنگاور و همچنین  بیمارستان های دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی کرمانشاه
تیک
تهیه آنتی ویروس معتبر
  

 

بالای صفحه

 

اتوماسیون

 

تیک راه اندازی اتوماسیون اداری در معاونت های درمان ، تحقیقات و فناوری، آموزشی ، دانشجویی و فرهنگی، فورت های پزشکی و کلینیک ویژه
تیک
 
مطالعه و بررسی در باره زیرساخت ها و تجهیزات مناسب مورد نیاز در دانشکده های پزشکی ، داروسازی، بهداشت، پیراپزشکی،پرستاری و مامایی ، دندانپزشکی و معاونت بهداشتی جهت راه اندازی اتوماسیون اداری و هماهنگی جهت آموزش و راه اندازی آن
تیک خریداری و نصب هارد سرور اتوماسیون جهت افزایش سرعت اتوماسیون و کاهش حجم ترافیک اطلاعاتی هاردهای اصلی سرور
تیکآرشیو اطلاعات اتوماسیون اداری 
تیک
اجرای سیستم paperless  در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

بالای صفحه

آمار

تیک  تدوین و چاپ کتاب نگاه آماری چشم انداز توسعه در باره عملکرد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال1387 
تیک  تدوین و چاپ کتاب کارنامه آماری در باره عملکرد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1388
تیک  تدوین و چاپ کتاب سالنامه آماری در باره عملکرد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1389
تیک  تدوین عملکرد دانشگاه در سال های 90 و 91 بصورت فایل فشرده

بالای صفحه