نقشه سایت

صفحه نخست

پیام داخلی

مدیریت

کارشناسان

گزارش عملکرد

واحد آمار

شرح وظایف

فرم های آماری

شاخصهای آماری وزارت متبوع

شاخصهای علم و فن آوری

آمار و شاخصهای سازمانهای دیگر

شاخصهای ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی

فرم های سالنامه آماری 92

فرمهای متفرقه و پایش

کتاب های آماری دانشگاه

نگاه آماری،چشم انداز توسعه

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت غذا و دارو

معاونت درمان

معاونت دانشجویی فرهنگی

معاونت تحقیقات و فناوری

معاونت بهداشتی

حوزه ریاست

معاونت آموزشی

کارنامه آماری

کمیته آمار

اهداف

اعضاء

صورتجلسات

رابطین آماری

رابطین معاونتها

رابطین شبکه ها

رابطین بیمارستانها

رابطین تقدیر شده

پژوهشکده آمار

گزارشات کلی

واحد فن آوری اطلاعات

نرم افزار

دانلود نرم افزار

معرفی

اتوماسیون

معرفی

کارکنان

آموزش اتوماسیون در قالب پروتکل ECE

سوالات متداول

درخواست سرویس

وب سایت

معرفی

شرح وظایف

فرم ارزیابی آموزش پورتال

زیرپورتالها

نمایندگان وب سایت

درخواست ایجاد سایت

فرم تغییر مسئول سایت

فرایندایجاد سایت جدید

ایمیل دانشگاه

سخت افزار

سخت افزار های مورد تایید

شبکه

شرح وظیفه

تجهیزات شبکه

patch panel

رک آماده

کابل

keyston

face plate

هاب سویچ شبکه

تستر

توپولوژی

bus توپولوژی

Ring توپولوژی

star توپولوژی

hybrid توپولوژی

mesh توپولوژی

HIS

معرفی

مراکز تحت پوشش

اهداف و برنامه ها

گزارش عملکرد

سپاس

فواید پرونده الکترونیک سلامت

فرمهای IT

فرم قراردادهای حوزه فناوری و اطلاعات

کمیته IT

شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات

اعضای کمیته

اساسنامه

برنامه عملیاتی

پروژه ها

کارگروههای پورتال دانشگاه

اهداف

کارگروه معاونتها

کارگروه دانشکده ها

کارگروه بیمارستانها

آموزش

سمپا

سمپا

اتوماسیون

تماس با ما

پرسشهای متداول

پایگاه های الکترونیکی

صفحه تست

تست1

آموزش

فیش حقوقی بازنشستگان

لوگوی دانشگاه

فلوچارت فرایندها

فلوچارت

پروژه های انجام شده

ثبت نام داوطلبان خدمت به زائران اربعین حسینی درحوزه سلامت

تالار گفتگو

نقشه سایت