تعداد بازدیدکنندگان

۵۳ نفر
۱۱۶,۷۳۹ نفر
۹ نفر
۱۸۴ نفر
۴ فروردین ۱۳۹۶
۲,۴۶۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۹ ۲۴۷   کاربر ۴۱۴   صفحه
۰۶/۲۸ ۳,۱۳۱   کاربر ۵,۲۷۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۳,۲۲۷   کاربر ۵,۵۷۸   صفحه
۰۶/۲۶ ۳,۴۵۳   کاربر ۶,۵۷۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۳,۸۹۶   کاربر ۷,۵۴۳   صفحه
۰۶/۲۴ ۱,۵۳۴   کاربر ۲,۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۱,۸۶۵   کاربر ۲,۹۲۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۲,۷۴۷   کاربر ۴,۸۲۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۲,۴۹۳   کاربر ۴,۷۶۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۶۲۴   کاربر ۴,۵۰۴   صفحه
۰۶/۱۹ ۲,۶۵۶   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۸ ۱,۲۹۵   کاربر ۲,۰۰۳   صفحه
۰۶/۱۷ ۱,۲۶۱   کاربر ۲,۰۹۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۲,۱۱۶   کاربر ۳,۴۹۸   صفحه
۰۶/۱۵ ۳,۳۰۷   کاربر ۵,۶۵۸   صفحه
۰۶/۱۴ ۲,۶۰۳   کاربر ۴,۱۱۳   صفحه
۰۶/۱۳ ۳,۲۳۴   کاربر ۴,۹۲۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۲,۷۴۱   کاربر ۴,۰۰۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۲,۹۷۴   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱,۳۵۷   کاربر ۱,۹۵۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۲,۱۹۲   کاربر ۳,۳۵۹   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۰,۷۷۱   کاربر ۱۲,۱۰۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۲۸,۴۶۹   کاربر ۳۰,۱۱۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۴,۰۵۷   کاربر ۶,۵۸۳   صفحه
۰۶/۰۵ ۴,۰۱۵   کاربر ۶,۰۷۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۳,۹۶۴   کاربر ۶,۳۱۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۴,۹۰۹   کاربر ۵,۷۱۴   صفحه
۰۶/۰۲ ۱,۴۶۸   کاربر ۲,۲۶۸   صفحه
۰۶/۰۱ ۲,۴۰۹   کاربر ۳,۶۸۷   صفحه
۰۵/۳۱ ۱۱,۸۵۹   کاربر ۱۳,۴۱۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷,۸۱۴ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۶,۳۶۹ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۷,۲۵۳ ۶ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۶,۸۸۷ ۱۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۲,۷۵۲ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۷۶۲ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۱۰۲ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۵,۰۷۸ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۲,۰۳۵ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۶,۴۶۳ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۹,۱۲۴ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۸,۵۰۱ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۷,۸۵۳ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۴,۶۰۰ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۲,۲۷۰ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹,۶۰۵ ۳ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸,۹۶۶ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹,۱۱۳ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸,۸۲۱ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۹,۸۸۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹,۷۴۵ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸,۲۸۲ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۹,۰۲۴ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸,۸۵۷ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۴۴,۶۹۹ ۳۹ %
ZZZ
ZZZ
۲۶,۷۱۵ ۲۳ %
USA
USA
۱۱,۰۳۹ ۱۰ %
JPN
JPN
۸,۴۵۸ ۷ %
RUS
RUS
۵,۱۲۵ ۴ %
CHN
CHN
۵,۱۰۶ ۴ %
EU
EU
۴,۳۳۵ ۴ %

۲,۰۹۲ ۲ %
DEU
DEU
۱,۱۳۷ ۱ %
FRA
FRA
۱,۱۱۲ ۱ %
GBR
GBR
۹۹۴ ۱ %
UKR
UKR
۸۶۱ ۱ %
ROM
ROM
۶۳۴ ۱ %
HKG
HKG
۴۳۵ ۰ %
CAN
CAN
۳۷۱ ۰ %
NLD
NLD
۲۸۸ ۰ %
CZE
CZE
۲۸۰ ۰ %
ARE
ARE
۲۶۴ ۰ %
AFG
AFG
۲۵۳ ۰ %
NOR
NOR
۱۷۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۴,۹۲۰ ۳۰ %
Firefox
Firefox
۳۲,۱۵۷ ۲۸ %
Other
Other
۱۲,۳۰۵ ۱۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۸,۳۲۹ ۷ %
Mozilla
Mozilla
۷,۲۹۲ ۶ %
IE 6.0
IE 6.0
۶,۰۵۳ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۵,۶۷۱ ۵ %
IE 7.0
IE 7.0
۳,۳۵۴ ۳ %
Safari
Safari
۱,۹۸۱ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۵۵۸ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۴۰۸ ۱ %
Opera
Opera
۹۳۷ ۱ %
Edge
Edge
۱۷۶ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۴۰,۲۰۲ ۳۵ %
XP ۲۴,۳۶۲ ۲۱ %
Other ۲۲,۸۵۹ ۲۰ %
Windows 8 ۱۱,۱۱۱ ۱۰ %
Windows 2003 ۴,۸۶۸ ۴ %
Linux ۴,۶۰۰ ۴ %
Windows 10 ۲,۸۳۳ ۲ %
Vista ۱,۱۳۴ ۱ %
iOS ۹۷۲ ۱ %
Android ۷۳۴ ۱ %
FreeBSD ۶ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
تاریخچه فناوری اطلاعات ۵۳۶
تعریف فناوری اطلاعات ۴۳۴
فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۲۳
تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲۴۱
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۳۶
معاونت بهداشتی کرمانشاه ۲۰۵
تعریف اتوماسیون اداری ۱۸۷
تعریف اتوماسیون ۱۶۴
فیش حقوقی علوم پزشکی کرمانشاه ۱۵۵
بالا بردن رنکینگ سایت در گوگل ۱۴۴
فیش حقوق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳۴
تاریخچه it ۱۳۳
فیش حقوقی خدمات درمانی ۱۰۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فیش حقوقی ۱۰۰
فیش حقوقی وزارت بهداشت ۹۸
پروتکل dns ۹۸
kums.ac.ir ۹۵
کلاس های ip ۹۳
فیش حقوقی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۹۲
تعریف it ۸۶
مقیاس اندازه گیری ۸۶
سامانه فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۸۳
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۷۹
Log boiok ۷۶
بالا بردن رنکینگ سایت ۷۵
مفهوم فناوری اطلاعات ۷۳
آزمون فرض ۷۳
مانیتور پلاسما ۷۳
افزایش رنکینگ در گوگل ۶۷
فیش حقوقی مرکز بهداشت کرمانشاه ۶۶
تحلیل بقا ۶۶
انواع مطالعات کارآزمایی بالینی ۶۴
بالا بردن رنک سایت در گوگل ۶۳
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶۳
افزایش رنکینگ سایت ۶۲
فیش حقوق علوم پزشکی کرمانشاه ۵۹
مفهوم ISP ۵۶
فیش حقوقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵۵
تعریف فن آوری اطلاعات ۵۴
تعریف isp ۵۰
سرویس های ویندوز xp ۴۹
مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات ۴۸
پیشینه فناوری اطلاعات ۴۷
تاریخچه فن آوری اطلاعات ۴۶
عیب یابی منبع تغذیه ۴۶
استاندارد شبکه ۴۲
فیش حقوقی ۴۲
فیش حقوقی بهداشت ۴۰
تعریف سیستم اتوماسیون اداری ۳۹
فیش حقوقی بهداشت و درمان ۳۷