برنامه ریزی برای بروزرسانی نرم افزار حسابداری تعهدی

برنامه ریزی برای بروزرسانی نرم افزار حسابداری تعهدی

نرم افزار حسابداری تعهدی دانشگاه بروز رسانی خواهد شد. هم اینک این نرم افزار نسخه ۲۰۷۷ است که به نسخه ۲۰۷۸ ارتقاء پیدا خواهد کرد.

تغییرات صورت گرفته در نسخه ۲۰۷۸ نسبت به اصلاحیه ۰۱ نسخه ۲۰۷۷ شامل موارد زیر است:
1- اضافه شدن امکان چاپ با فرمت صفحه در گزارش از اسناد حسابداری.
2- اضافه شدن امکان تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود در نرم افزار.
3- اصلاح نرخهای استهلاک بر اساس ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم.
4- ایجاد طبقه بندی دارایی (کد ۵)برای کدهای اموال.
5- اضافه شدن امکان معادل سازی کدهای اموال از ۲ به ۵.
6- اصلاح مشکل استهلاک به روش نزولی
7- اضافه شدن استهلاک مازاد تجدید ارزیابی در هنگام محاسبه استهلاک.
8- ایجاد سندهای مربوط به حذف، فروش، اسقاط و ... بعد از انجام عملیات تجدید ارزیابی
9- اصلاح گزارشهای اموال بر اساس تغییرات مربوط به کدهای دارایی و تجدید ارزیابی.
10- ایجاد برنامه های مورد نظر وزارت بهداشت.
11- اصلاح مبلغ اموال در حکم مصرف.
12- صدور سند جهت اصلاح تغییر نرخ استهلاک داراییهای ثابت مشهود

۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۳۴

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید