فعالیتهای انجام شده

 

1.پشتیبانی و توسعه نرم افزار HIS در 17بیمارستان 

راه اندازی نرم افزار HIS در بیمارستانهای زیر طی سال 1393

  -          امام خمینی اسلام آباد غرب

-          شهدا سرپل ذهاب

-          امام خمینی سنقر

-          قدس پاوه

-          معاون صحنه

-          شهدا هرسین

-          الزهرا گیلانغرب

-          حضرت ابولفضل قصرشیرین

-          شهید چمران کنگاور

 

2.پیگیری جهت اجرای دستورالعمل ها ی طرح تحول نظام سلامت و هماهنگی نرم افزارهای  HIS بیمارستان ها با این طرح

3. راه اندازی نود سپاس در دانشگاه و پیگیری جهت برقرای ارتباط مراکز با آن و نیز ارسال اطلاعات به این سامانه

4. نظارت  برقرارداهای نرم افزاری  و روند اجرای آنها در مراکز تابعه دانشگاه