1-راه اندازی و اجرایی کردن پروژه اتوماسیون اداری تحت وب ستاد دانشگاه

2-راه اندازی پورتال دانشگاه بهمراه حدود 50 زیر پورتال برای :
          - معاونتها
         - دانشکده ها
         - بیمارستانها
         - شبکه های بهداشت و درمان
         - مراکز تحقیقاتی
         - کتابخانه مرکزی
         - مرکز اورژانس
         - همایش ها
         - واحد IT
         - کنفرانس های دانشگاه

3-خریداری و نصب ویروس یاب با LICENCE معتبر جهت سیستم های دانشگاه

4- افزایش پهنای باند اینترنت ستاد از 256kb به 8MB وshare نمودن آن بین کتابخانه مرکزی ، ساختمان توسعه ، ساختمان های ستاد و

مدیریت با تعیین سطح دسترسی کاربران( ضمناٌ کلیه  سیتم های مجموعه  به اینترنت پرسرعت متصل می باشند.)

5- برقرار نمودن ارتباط دانشگاه با شبکه مجازی وزارتخانه( VPN) از طریق استانداری به منظور ورود اطلاعات در زمینه طرحهای عمرانی

دانشگاه و دبیرخانه ریاست

6- تجهیز نمودن اتاق سرور به UPS و دیگر امکانات از قبیل دوربین مداربسته و دزدگیر.

7- تشکیل کمیته IT  و اتوماسیون اداری

8- راه اندازی شبکه LAN معاونت بهداشتی

9- نظارت برراه اندازی شبکه LAN  مرکز بهداشت شهرستان

10- گسترش شبکه ستاد دانشگاه با تجهیزات اصلی و فیبرنوری

11- ارایه نظریه های مشورتی در مورد سیستم های طراحی شده به مراجع ذیربط

12- تصویب بودجه به مبلغ 200 میلیون تومان جهت پروژه های 6 ماهه اول دانشگاه در سال 89 در زمینه IT از هیئت رئیسه دانشگاه

 13-بررسی تقاضاهای خرید نرم افزارهای کاربردی

14-طراحی برنامه های توسعه فناوری اطلاعات در سازمان

-15 پیش بینی نیازهای سازمان در زمینه نیروی انسانی، تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز واقدام در جهت تأمین آنها

16- اظهار نظر در خصوص سیستم ها و برنامه های نرم افزاری کاربردی در حوزه اداری، بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش و سایر حوزه های

سازمانی مرتبط

17-طراحی فرایندهای اجرایی مرتبط با تامین نیازهای سخت افزاری و نرم­افزاری و شبکه فنآوری اطلاعات سازمان

18-نظارت بر کاربرد مناسب فناوری اطلاعات در سازمان

19-اجراء و بکارگیری آخرین یافته های فناوری اطلاعات در سازمان

-20پیش بینی آموزشهای لازم در خصوص فناوری اطلاعات و برنامه­ریزی در این زمینه در سازمان

21- اخذ مجوز جهت دوره های آموزشی از جمله اتوماسیون اداری به مدت 30 ساعت

 22-برنامه ریزی در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات

 -23اظهار نظر در خصوص قرار داد واگذاری خدمات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه و سایر قراردادهای مرتبط با IT به بخش خصوصی

 24 -نظارت بر عملکرد و خدمات طرف قرارداد با دانشگاه در زمینه فناوری اطلاعات