کارشناس پورتال : ایوب شهسواری

شرح وظایف

 • ایجاد زیرپورتال مراکز 
 • به روز رسانی صفحات زیرپورتال و ارسال به موقع اطلاعات جدید بر روی زیرپورتال
 • پیگیری و رفع اشکالات فنی پورتال اصلی و زیرپورتال مراکز تابعه دانشگاه
 • اجرای دوره های آموزشی برا ی نمایندگان زیرپورتال مراکز
 • برگزاری دوره ها و جلسات با مدیران و نمایندگان واحد ها جهت استاندارد سازی زیر پورتالهای مربوطه
 • درخواست لینک (URL) به سایت از سایت های دیگر و بررسی سایت های پربیننده و مرتبط با سایت جهت درخواست لینک درآن سایتها و همچنین افزایش تعداد لینک های موجود در سایت به سایت های دیگر (این عمل موجب ارتقای رتبه سایت در موتورهای جستجوگر نیز می شود )
 • ایجاد دسترسی به سامانه مدیریت پورتال اطلاع رسانی دانشگاه (سمپا) جهت نمایندگان معرفی شده مراکز
 • قرار دادن نرم افزار ها و فایل ها ی مفید برای کاربران بر روی وب سایت
 • پیگیری و ایجاد بستر مناسب جهت ارائه خدمات الکترونیکی به کاربران
 • ارایه گزارش های دوره ای از نحوه عملکرد نمایندگان وب سایت
 • تعیین شاخص های وبومتری و بررسی وضعیت زیرپورتال های مراکز تابعه دانشگاه  بر اساس شاخص های تعیین شده
 • ایجاد ایمیل دانشگاهی جهت کاربران و ارائه آموزش مقدماتی به کاربران
 • تنظیم قرارداد پورتال دانشگاه و نظارت بر حسن انجام آن