مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر حسب نحوه اداره و زمان کار

 
 
سال و شهرستان
نحوه اداره
زمان کار
جمع
دولتی
غیر دولتی
روزانه
شبانه‌روزی
1384
167
160
7
157
10
1385
185
171
5
159
32
1386
172
172
0
152
12
1387
172
172
0
160
12
1388
164
164
0
152
12
اسلام‌آباد
15
15
0
14
0
پاوه
9
9
0
5
4
ثلاث و باباجانی
5
5
0
4
1
جوانرود
6
6
0
6
0
دالاهو
7
7
0
5
2
روانسر
5
5
0
4
1
سرپل ذهاب
8
8
0
8
0
سنقر
14
14
0
13
1
صحنه
8
8
0
7
1
قصرشیرین
4
4
0
4
0
کرمانشاه
58
58
0
56
2
کنگاور
8
8
0
7
1
گیلانغرب
8
8
0
7
1
هرسین
11
11
0
10
1