لینک های مفید

key11
button10

 

button12
button14

 

buttonantivirus

 

کلید حسابداری تعهدی
epasbutton

 

حقوق و دستمزد

اطلاعیه ها

در صورت مشاهده ایمیل هایی در Inbox یا Junk E-mail ایمیل آکادمیک خودکه معمولا دربرگیرنده متنی در خصوص بلاک، حک شدن، اتمام حجم و یا اتمام زمان ایمیل دانشگاهی شماست و همچنین در قسمت فرستنده (from) آن نیز  آدرس ایمیل آکادمیک شما قرار دارد، به آنها اعتماد نکرده و از باز کردن، تأیید و یا کلیک بر روی لینک معرفی شده در آن خودداری نموده و پس از forward نمودن آن به آدرس portal@kums.ac.ir نسبت به حذف آن اقدام نمایید. همچنین شما می توانید با شماره تماس 38369205 کارشناس پورتال و ایمیل مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه تماس حاصل فرمایید.

نمونه ای از اینگونه ایمیل ها بصورت زیر می باشد:

From: "kums.ac.ir Admin" <tdp@cyber.net.pk>
Sent: Saturday, February 29, 2020 12:12 AM
To: آدرس ایمیل شما(user)@kums.ac.ir
Subject: TEMPORARY ACCOUNT BLOCK !!

Dear user(قسمت نام ایمیل شما)
Your E-mail user@kums.ac.ir would be blocked from sending and receiving emails.if you have not update your account in our New 2020 security database.
Please click YES, to update it,
OR
click NO, so we can delete it from our 2020 Email database.
This is very important.

Kind Regards
kums.ac.ir Admin Team

۱۳ اسفند ۱۳۹۸