نقشه سایت

صفحه نخست

معرفی مدیریت

مدیر آمار و فناوری اطلاعات

کارشناسان

واحدها

واحد آمار

شرح وظایف

فرم های آماری

شاخصهای آماری وزارت متبوع

شاخصهای علم و فن آوری

آمار و شاخصهای سازمانهای دیگر

شاخصهای ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی
فرم های سالنامه آماری 92

فرمهای متفرقه و پایش

کتاب های آماری دانشگاه

نگاه آماری،چشم انداز توسعه

معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت غذا و دارو
معاونت درمان
معاونت دانشجویی فرهنگی
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت بهداشتی
حوزه ریاست
معاونت آموزشی

کارنامه آماری

سالنامه آماری 1396

کمیته آمار

اهداف

اعضاء

صورتجلسات

رابطین آماری

رابطین معاونتها

رابطین شبکه ها

رابطین بیمارستانها

رابطین تقدیر شده

واژه ها واصطلاحات آماری

گزارشات کلی

ایمیل دانشگاهی

اتوماسیون

معرفی

کارکنان

آموزش اتوماسیون در قالب پروتکل ECE

سوالات متداول

درخواست سرویس

پورتال

معرفی

شرح وظایف

فرم ارزیابی آموزش پورتال

وبسایت های دانشگاه

نمایندگان وب سایت

درخواست ایجاد سایت

فرم تغییر مسئول سایت

فرایندایجاد سایت جدید

ایمیل دانشگاه

آیروس

سرورها

سخت افزار

شبکه

شرح وظیفه

تجهیزات شبکه

patch panel

رک آماده

کابل

keyston

face plate

هاب سویچ شبکه

تستر

توپولوژی

bus توپولوژی

Ring توپولوژی

star توپولوژی

hybrid توپولوژی

mesh توپولوژی

سیستم HIS

معرفی

مراکز تحت پوشش

اهداف و برنامه ها

گزارش عملکرد

سپاس

فواید پرونده الکترونیک سلامت

گزارش عملکرد

واحد فن آوری اطلاعات

معرفی

سخت افزار های مورد تایید

فرمهای IT

کمیته IT

شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات

اعضای کمیته

اساسنامه

برنامه عملیاتی

پروژه ها

کارگروههای پورتال دانشگاه

اهداف

کارگروه معاونتها

کارگروه دانشکده ها

کارگروه بیمارستانها

لینک های مفید

نشریات و مجلات کامپیوتر

واحد IT سایر دانشگاهها

آموزش به همکاران

سمپا

سمپا

اتوماسیون

اتوماسیون

پرسشهای متداول

پایگاه های الکترونیکی

آموزش

آموزش ایمیل دانشگاهی

فیلم های آموزشی

فیش حقوقی بازنشستگان

حسابداری

وبسایت جدید انگلیسی

فلوچارت فرایندها

فلوچارت

تماس با ما

تالار گفتگو