نقشه سایت

صفحه نخست

معرفی مدیریت

مدیر آمار و فناوری اطلاعات

کارشناسان

واحدها

واحد آمار

شرح وظایف

فرم های آماری

شاخصهای آماری وزارت متبوع

شاخصهای علم و فن آوری

آمار و شاخصهای سازمانهای دیگر

شاخصهای ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی
فرم های سالنامه آماری 92

فرمهای متفرقه و پایش

کتاب های آماری دانشگاه

نگاه آماری،چشم انداز توسعه

معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت غذا و دارو
معاونت درمان
معاونت دانشجویی فرهنگی
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت بهداشتی
حوزه ریاست
معاونت آموزشی

کارنامه آماری

سالنامه آماری 1396

شاخص های آماری دانشگاه

کمیته آمار

اهداف

اعضاء

صورتجلسات

رابطین آماری

رابطین معاونتها

رابطین شبکه ها

رابطین بیمارستانها

رابطین تقدیر شده

گزارشات کلی

ایمیل دانشگاهی

اتوماسیون

معرفی

آموزش اتوماسیون در قالب پروتکل ECE

سوالات متداول

درخواست سرویس

وبسایت و ایمیل

معرفی

شرح وظایف

فرم ارزیابی آموزش پورتال

وبسایت های دانشگاه

نمایندگان وب سایت

درخواست ایجاد سایت

فرم تغییر مسئول سایت

فرایندایجاد سایت جدید

ایمیل دانشگاه

آیروس

سرورها

سخت افزار

شبکه

شرح وظیفه

تجهیزات شبکه

patch panel

رک آماده

کابل

keyston

face plate

هاب سویچ شبکه

تستر

سیستم HIS

معرفی

مراکز تحت پوشش

اهداف و برنامه ها

گزارش عملکرد

سپاس

فواید پرونده الکترونیک سلامت

گزارش عملکرد

واحد فن آوری اطلاعات

معرفی

کمیته IT

سخت افزار های مورد تایید

فرمهای IT

شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات

اعضای کمیته

اساسنامه

برنامه عملیاتی

پروژه ها

کارگروههای پورتال دانشگاه

اهداف

کارگروه معاونتها

کارگروه دانشکده ها

کارگروه بیمارستانها

لینک های مفید

نشریات و مجلات کامپیوتر

واحد IT سایر دانشگاهها

آموزش به همکاران

سمپا

سمپا

اتوماسیون

اتوماسیون

پرسشهای متداول

آموزش

آموزش ایمیل دانشگاهی

فیلم های آموزشی

فیش حقوقی بازنشستگان

حسابداری

فلوچارت فرایندها

فلوچارت

شیوه نامه ها

تماس با ما

تالار گفتگو