گزارش عملکرد اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

عملکرد یکساله واحد آمار

عملکرد یکساله واحد وب سایت

عملکرد یکساله واحد فن آوری اطلاعات

عملکرد یکساله واحد آمار

 1. جمع آوری آمار و اطلاعات جهت  تدوین عملکرد دانشگاه در سال های 90 و 91 بصورت فایل فشرده
 2. جمع آوری ، تکمیل و بازبینی فرمهای تسهیلات بهداشتی درمانی و ورود اطلاعات به نرم افزار متبوع
 3. جمع آوری اطلاعات فصلی دانشگاه 
 4.  همکاری با دفتر آمار و اطلاعات استانداری جهت تدوین سالنامه آماری استان
 5. ارسال اطلاعات به معاونت برنامه ریزی استانداری درخصوص شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
 6. تکمیل و ارسال نرم افزار IHA به وزارت متبوع
 7. جمع آوری و ارسال فرمهای مراجعین سرپایی با استفاده از نرم افزار فرم 112 با همکاری معاونت بهداشتی به وزارت متبوع
 8. ارسال اطلاعات متفرقه به استانداری و سایر ادارات مربوطه


                                                                                                   بالای صفحه

                                                                                                

 عملکرد یکساله واحد وب سایت


 1. راه اندازی پورتال دانشگاه بهمراه 73 زیر پورتال شامل :
 • معاونت ها
 • دانشکده ها
 • بیمارستان ها
 • شبکه های بهداشت و درمان
 • مراکز تحقیقاتی 
 • کتابخانه مرکزی
 • مرکز اورژانس
 • مدیریت های دانشگاه
 •  واحد IT
 • همایش های دانشگاه

      2 . مدیریت پورتال مراکز
      3 . آموزش به نمایندگان پورتا ل مراکز جهت تکمیل و بروز نگهداری پورتال های مربوطه  

      4 . انتقال سرور پورتال و ایمیل دانشگاه به مرکز دیتا سنتر  مدیریت آمار و فناوری دانشگاه
      5 . ایجاد ایمیل آکادمیک جهت اعضای هیات علمی , دانشجویان و  واحد های مختلف دانشگاه

      6 . ارتقاء نرم افزار  ایمیل دانشگاه 

                                                                                                     بالای صفحه                        

                                                                                                          

عملکرد یکساله واحد فناوری اطلاعات

 1.   راه اندازی اتوماسیون اداری در معاونت های درمان ، تحقیقات و فناوری، آموزشی ، دانشجویی و فرهنگی، فورت های پزشکی و کلینیک ویژه
 2. ارتقاء پهنای باند اینترنت دانشگاه به 40 مگابیت 
 3. نصب و راه اندازی لینک بی سیم و اتصال یه شبکه WAN ستاد دانشگاه به داشکده پیراپزشکی ،  دانشکده پرستاری و مامایی ،  بیمارستان فارابی، معاونت غذا و دارو ،  دانشکده پزشکی ،  دانشکده داروسازی ،  معاونت بهداشتی ، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
 4. راه اندازی سامانه 1490 سیستم پاسخگویی خدمات دارویی  
 5. راه اندازی سامانه 1590 ستاد هدایت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 6. راه اندازی سامانه 3030 سامانه پاسخگویی مرکز سلامت (برکت تل)
 7. ارائه طرح و نظارت بر اجرای LAN در 9  بیمارستان شهرستان  های اسلام آباد غرب، پاوه ،سرپل ذهاب، سنقر ، صحنه، گیلانغرب، کنگاور، هرسین ، قصرشیرین
 8. تأمین تجهیزات و نظارت بر خرید سخت افزار های مورد نیاز  در 9 بیمارستان شهرستان  های اسلام آباد غرب، پاوه ،سرپل ذهاب، سنقر ، صحنه، گیلانغرب، کنگاور، هرسین ، قصرشیرین 
 9. خریداری و نصب آنتی ویروس با LICENCE  معتبر جهت سیستم های دانشگاه
 10. تهیه نرم افزار فیش حقوقی کارکنان
 11. نظارت و پیگیری جهت راه اندازی سیستم HIS درمراکز درمانی شهرستان  های اسلام آباد غرب،سرپل ذهاب، سنقر، پاوه، صحنه،هرسین،گیلانغرب، قصرشیرین و کنگاور و همچنین  بیمارستان های دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی کرمانشاه
 12. نظارت بر عملکرد و خدمات طرف قرارداد با دانشگاه در زمینه فناوری اطلاعات
 13. ارایه نظریه های مشورتی در مورد سیستم های طراحی شده به مراجع ذیربط

 

                     بالای صفحه