رابطین شبکه ها

نماینده
شبکه بهداشت و درمان

شماره تماس

خانم شهبازیان
اسلام آباد غرب

 0832-5232810

آقای احمدی
پاوه

 0832-7221327

آقای امینی
جوانرود

 0832-6223836

آقای قبادی
آقای مرادی
سرپل ذهاب

 0834-2330617

خانم غلامی
سنقر

 0838-4222059

آقای منوچهری
صحنه

 0838-3222569

آقای کریمی
قصرشیرین

 0835-4223865

آقای عزیزی
خانم ظهیری
کرمانشاه

 0831-7277228

آقای رحمتی
کنگاور 

 0837-2224373

آقای رستمی
هرسین

 0832-3225002

خانم احمدی
دالاهو

 0835-3722998

خانم محمودی
گیلانغرب

 0835-3222081

آقای فتحی
ثلاث و باباجانی

 0832-6723248

آقای نصوری
روانسر

 0832-6526603