icons 3         icons 2icons 4  icons 1  icons 5

                   نرم افزار                        سخت افزار              اتوماسیون                وبسایت                        آمار

اخبار و تازه های فناوری اطلاعات

کارکنان 

دانشجویان

هیئت علمی 

عمومی

بانک اطلاعاتی

فیش حقوقیانتخاب واحد اینترنتی ورود نمرات اساتیدارسال و پیگیری مشکلات بازنشستگان سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات دانشگاه
اتوماسیون اداری داخل شبکه
سیستم ثبت نام داوطلبان پذیرفته شده 

E- Learning

استخدام در دانشگاه سیستم جامع تجهیزات پزشکی
ورود به سمپا ثبت نام  امکانات رفاهی و فرهنگی دانشجویان  آموزش و سنجش الکترونیکدانلود نرم افزاراعضای هیئت علمی
اداره رفاه ثبت نام مراسم جشن ازدواج دانشجویی  آموزش مداوم  بانک جامع فیلم سلامت
سامانه محب  ثبت نام عمره دانشگاهیاندرخواست سرویس vpn   مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 فیش حقوقی بازنشستگان
 درخواست وام دانشجوییدرخواست ایمیل آکادمیک بانک اطلاعات جامع مامایی کرمانشاه

فرم نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان

 ثبت نام خوابگاهتغییر گذرواژه اینترنت و VPN

ورود به سمپا داشبورد مدیریتی معاونت دانشجوییسامانه مسابقات الکترونیکی فرهنگی   
 اتوماسیون اداری خارج از شبکه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود   
فرم گزارش مشکلات اتوماسیون اداریدبیرخانه دائم جشنواره فرهنگی   
تغییر گذرواژه اینترنت و VPNفرم ثبت نام دانشجویان،اساتید و کارکنان در جشنواره قرآنی    
دانلود نرم افزار CONNECTION VPNاتوماسیون تغذیه سلف مرکزی    
سامانه مسابقات الکترونیکی فرهنگیسیستم جامع انتقال-مهمان دانشجویان   
 تسهیلات و وام کارمندی فضای مجازی دانشجویان   
نرم افزار تلفن مرکزیتغییر گذرواژه اینترنت و VPN   
داشبورد مدیریتی ریاست دانشگاه دانلود نرم افزار CONNECTION VPN   
  سامانه مسابقات الکترونیکی فرهنگی