• روز آمار و برنامه ریزی

Loading

اخبار

  • برگزاری جلسه هماهنگی همایش روز آمار

  • برگزاری نشست هم اندیشی حوزه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

  • پیام تبریک مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه بمناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی

  • برنامه ریزی برای بروزرسانی نرم افزار حسابداری تعهدی

Loading
  • برگزاری جلسه هماهنگی همایش روز آمار

  • برگزاری نشست هم اندیشی حوزه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

  • پیام تبریک مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه بمناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی

  • برنامه ریزی برای بروزرسانی نرم افزار حسابداری تعهدی

Loading